Wind energie

Je ziet steeds meer windmolens in het landschap staan. Voor de één is het een gruwel, voor de ander zijn windmolens broodnodig om schone energie op te wekken. In dit artikel leggen we je uit wat de voor- en de nadelen van windenergie zijn. Er is namelijk geen enkele manier van energie opwekken waar helemaal geen nadelen aan zitten. In dit artikel leggen we je uit hoe het zit!

Kort: wat is windenergie?

Waarschijnlijk hoeven we het niet uit te leggen, maar om even goed te laten zien waar we het over hebben doen we het toch maar. Windenergie is energie die wordt opgewekt door de wind. Dat wordt gedaan door (grote) windturbines neer te zetten. Een windturbine bestaat uit een aantal belangrijke delen.

In de eerste plaats heb je de toren. De toren is de paal waar de hele turbine op rust. Over het algemeen geldt: hoe groter de toren, hoe groter het vermogen van de turbine. Op de toren zal je een rechthoekige constructie vinden. Daarin bevindt zich niet zo veel. Het belangrijkste wat daarin gebeurd is dat er energie wordt opgewekt. Het meest in het oog springen echter de wieken van een windmolen. De wieken kunnen bij windturbines met veel vermogen behoorlijk groot zijn. Wanneer het waait gaan de wieken van de windmolen draaien. De beweging wordt vervolgens in de windmolen omgezet in elektrische energie.

Klinkt simpel en dat is het ook!

Het principe van een windmolen is heel simpel. Windenergie is ook niet nieuw. Al eeuwenlang wordt windenergie gebruikt om het leven makkelijker te maken. Zo zijn veel Nederlandse polders drooggelegd door windenergie. Daarvoor werden toen nog traditionele windmolens gebruikt.

Wat is het voordeel van windenergie?

Er zijn een aantal voordelen aan windenergie verbonden. Eigenlijk zijn er twee belangrijke voordelen te noemen. In de eerste plaats raakt de wind nooit op. Dat geldt wel voor olie, kolen en gas. In de tweede plaats komt er bij het opwekken van windenergie in principe geen CO2 vrij. Dat betekent dat het opwekken van windenergie schoon is. Energie die door een windmolen wordt opgewekt draagt dus bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Nederland en de Europese Unie.

Voorstanders van windenergie noemen vaak ook nog een ander voordeel. Door windmolens te bouwen zou Nederland minder afhankelijk worden van andere landen. We importeren nu veel olie en gas. Wanneer we voldoende windmolens bouwen zouden we dat in de toekomst minder hoeven te doen.

Wat zijn de nadelen aan windenergie?

Windturbines hebben echter ook nadelen. Er is een aantal nadelen te noemen. In de eerste plaats nemen windmolens een prominente plaats in het landschap in. Er zijn mensen die vinden dat windmolens het landschap aantasten. In de tweede plaats vinden mensen het vaak vervelend wanneer er een windmolen dicht bij hun woning gebouwd wordt. De wieken van een windturbine maken een kenmerkend geluid en veroorzaken ook een slagschaduw. Veel mensen vinden dat onprettig.

Er is echter nog een ander nadeel aan windenergie: het waait niet altijd. Omdat het niet altijd waait, hebben we ook andere systemen nodig om energie op te wekken. Het in de lucht houden van twee systemen, bijvoorbeeld een gascentrale, is duur. Overigens worden windmolens uitgezet wanneer het te hard waait. Een windmolen vliegt dan namelijk in de brand.

Zijn er oplossingen voor die problemen?

De nadelen die hierboven zijn beschreven kunnen gedeeltelijk worden opgelost. Zo kunnen windmolens bijvoorbeeld ook op zee geplaatst worden, buiten het gezicht van mensen. Zo heeft niemand er last van zou je denken. Maar vissers vinden windmolens op zee bijvoorbeeld vervelend, omdat ze in de gebieden waar windmolens geplaatst worden niet meer kunnen vissen.

Het probleem dat het niet altijd waait is nog moeilijker om op te lossen. Eigenlijk zou de enige oplossing zijn om energie op te slaan wanneer het hard waait. Op dit moment is het echter nog bijna niet mogelijk om energie grootschalig op te slaan.

Slot: hoe weeg je de voor- en de nadelen?

Aan het einde van dit artikel willen we je dit nog even meegeven. Het aantal nadelen van windenergie lijkt groter te zijn dat het aantal voordelen. Het is echter heel moeilijk om de voor- en de nadelen goed te wegen. Natuurlijk is schone energie belangrijk. Maar welke waarde ken je daar aan toe? Dat hangt voor een deel natuurlijk af van je persoonlijke situatie. Wanneer een windmolen bij jou in de achtertuin gebouwd wordt, dan wordt je direct geconfronteerd met de nadelen. Je zal de voor- en nadelen van windenergie dan anders gaan wegen.